Babylonská Škola

Graduation Cuties Celementines
0 komentárov

Našou filozofiou je vzdelávanie detí INAK. Po dvadsaťročných skúsenostiach s prácou s deťmi sme presvedčení, že intenzívne zážitkové činnosti Babylonskej Školy, sú jednou z najúčinnejších foriem vzdelávania, rozvoja osobnosti ako aj liečbu vnútorného života dieťaťa. Lektori Babylonskej Školy pri svojej práci využívajú metódy rozvoja prirodzenej detskej tvorivosti, obrazotvornosti a vedome ovládanej tvorivej fantázie. Našim hlavným poslaním je vytvorenie priateľskej rodinnej atmosféry, upokojujúcej detskú dušičku.

Dieťa aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. To všetko v komunikácii so svojimi spolužiakmi, pedagógmi a hlavne so sebou samým, v ponore do vlastného myšlienkového sveta. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Babylonská škola

Dieťa aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Viac informácií
logo