Babylonský Tábor

Graduation Cuties Celementines
0 komentárov

Vychádzame z myšlienky, že svet divadla je magickým miestom, kde sa človek môže stať čímkoľvek chce (sebavedomým, odvážnym nebojácnym atď.), a pokiaľ to zvládne v divadle, už je len krôčik od toho, aby to zvládol v skutočnom živote. Nesnažíme sa z detí a mladých ľudí vychovať hercov, ale sebavedomých jedincov, ktorí sa neboja odprezentovať v akejkoľvek sfére života. Tomuto posunu napomáha naša viac ako 25 – ročná metodika a samotné divadlo.

Ako občianske združenie sa zameriavame na organizovanie detských táborov, škôl v prírode, školení a eventov na podporu rozvoja osobnosti ako u detí, tak aj dospelých. Poskytujeme bezplatné vzdelávanie na niekoľkých úrovniach, čo považujeme za najväčšiu pridanú hodnotu našej práce.

Sme toho názoru, že s deťmi by mali pracovať odborne vyškolení ľudia, ktorí s nimi a ich detskou dušičkou narábajú opatrne a citlivo. Preto všetkým našim dobrovoľníkom a spolupracovníkom poskytujeme bezplatné vzdelávanie na niekoľkých úrovniach v oblasti práce s deťmi, osobnostného rozvoja, psychológie, pedagogiky, tvorivej hry, aplikovaného divadla, manažmentu, sebapoznávania. Poznatky z jednotlivých školení môžu následne uplatniť v praxi, keďže veľké množstvo našich dobrovoľníkov pochádza práve z pedagogických fakúlt a umeleckých odborov. V posledných rokoch sme nadviazali aj spoluprácu s vysokými školami. Ročne poskytujeme bezplatne vzdelávanie v hodnote  približne 60 000 eur.

Pri všetkých aktivitách sa snažíme deťom odovzdať čo najviac a liečiť ich vnútorný svet, pretože v dnešnom rýchlom svete sú bohužiaľ deti často odsúvané na druhú koľaj. Našim zámerom je sprostredkovať im krásne zážitky a myšlienky v ich detskom jazyku a rozprávkovom príbehu. Rovnako im prostredníctvom divadla približujeme kultúrne dedičstvo v podobe najznámejších svetových a slovenských príbehov (Alica v Krajine zázrakov, Malý Princ, Kniha džunglí, Jánošík, Pipi Dlhá Pančucha, Nekonečný príbeh, Peter pan a mnoho ďalších).

Neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít sú  aj naši maskoti Prdlajs a Dobrotka, ktorý boli súčasťou mnohých akcií v meste Nitra a spríjemňujú tak deň v rámci jednotlivých eventov množstvu detí a rodičov. Pravidelne sa spolu s našimi lektormi zapájame v rámci dobrovoľníckej činnosti aj do aktivít ku dňu detí či návštevám detského oddelenia. 
Počas rokov sme si vyskúšali i prácu s deťmi so znevýhodnených a segregovaných skupín napr. so zrakovo a mentálne znevýhodnenými deťmi, deťmi s rôznym typom diagnóz či tráum. Bez nároku na odmenu integrujeme do našich aktivít aj deti zo sociálne slabších rodín, či detí rodičov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, aby aj oni mohli zažiť čaro rozprávkového divadelného sveta.

Podstatnou zložkou našej práce je individuálny prístup k deťom a ich rodičom. Len niekoľko dňovým pobytom práca u nás nekončí. Častokrát pracujeme s celými rodinami niekoľko rokov a poskytujeme im individuálne konzultácie zamerané na komunikáciu a vzťahy v rodine.

Každé dieťa, ktoré sa zúčastní na našich aktivitách si odnesie spomienku v podobe videa, od profesionálneho kameramana, so záznamom z predstavenia, v ktorom účinkuje, aby tak mohlo svoj posun ukázať svojim rodičom a príbuzným. Rovnako si odnesie aj vecný darček ako spomienku na Detský Babylon.

Venujeme sa aj spolupráci so známymi osobnosťami slovenské kultúrneho a mediálneho života, ktoré v rámci našich projektov chodia navštevovať deti a v rámci krátkych besied im porozprávajú o svojej práci. ( napr. Adela a Viktor Vinczeovci, Marek Majeský, Marián Labuda a ďalší).

Detský Babylon

Každý rok sa v Babylonskom Tábore prenesieme do úplne iného magického sveta. Už sme si spolu s Atrejom zalietali na Falcovi v Nekonečnom príbehu, s Petrom Panom sme zachránili stratené deti v krajine Kde nič tu nič, s bláznivou Pipi sme odplávali na ďaleký ostrov Kurekuredut a pomohli sme Alici nájsť správnu cestu v Krajine Zázrakov. Tento rok nás čaká... ale veď to je predsa prekvapenie :)

Viac informácií
logo