vzdelávanie detí inak Babylonská škola

Po dvadsaťročných skúsenostiach s prácou s deťmi sme presvedčení, že intenzívne zážitkové činnosti Babylonskej Školy, sú jednou z najúčinnejších foriem vzdelávania, rozvoja osobnosti ako aj liečbu vnútorného života dieťaťa.

Viac informácií

Detský Babylon

Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Babylonská škola

Dieťa aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Viac informácií

.Pripojte saAktuálne informácie a ponuky e-mailom

Chcete byť informovaný o aktuálnych novinkách?
Zaregistrujte sa pre odber informácií z našich stránok...

Thank you for subscribing

RÝCHLY KONTAKT

Našim hlavným poslaním je vytvorenie priateľskej rodinnej atmosféry, upokojujúcej detskú dušičku.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

NAJNOVŠIA GALÉRIA

9. turnus
9. turnus

Celá galéria
logo