vzdelávanie detí inak Detský Babylon

Pripravte Vašim deťom nezabudnuteľné prázdniny s Detským Babylonom a zabezpečte im miesto v našich jedinečných denných táboroch, ktoré sa budú konať počas celého leta.

Viac informácií

Detský Babylon

Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Babylonská škola

Dieťa aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Viac informácií
logo