vzdelávanie detí inak Babylonská škola

Po dvadsaťročných skúsenostiach s prácou s deťmi sme presvedčení, že intenzívne zážitkové činnosti Babylonskej Školy, sú jednou z najúčinnejších foriem vzdelávania, rozvoja osobnosti ako aj liečbu vnútorného života dieťaťa.

Viac informácií

Detský Babylon

Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Babylonská škola

Dieťa aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Viac informácií
logo