Kontakt

Graduation Cuties Celementines
0 komentárov

Občianske združenie Detský Babylon
Fraňa Mojtu 279/14
949 01 Nitra
IČO:42117615
Registrácia: Evidencia OZ, MV SR v Bratislave, 20.12.2007
E-mai: info@detskybabylon.sk

 

BABYLONSKÝ TÁBOR

PaedDr. Alena Hrančíková alias AliMama
Telefón: 0903 22 44 29

BABYLONSKÝ DENNÝ TÁBOR, BABYLONSKÁ ŠKOLA

Mgr. Marcela Králiková, PhD. alias Maca
Telefón: 0902 370 754

Babylonská škola

Dieťa aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Viac informácií
logo