Prihláška do tábora

Po vyplnení prihlášky Vám do niekoľkých minút príde automatický e-mail, ktorý potvrdí prijatie prihlášky. Do 3 dní Vám mailom zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vášho dieťaťa a potrebné údaje k platbe a nástupu do letného tábora Detský Babylon. V prípade, že Vám nebude doručený e-mail, neváhajte nás kontaktovať na našom telefonickom čísle alebo e-mailovej adrese.

TYP TÁBORA A TERMÍN
(najprv si vyberte typ a termín tábora)
PRIHLASOVANÉ DIEŤA
RODIČ / OBJEDNÁVATEĽ
ADRESA BYDLISKA DIEŤAŤA
KONTAKT NA DIEŤA
OCHRANA PROTI SPAMU
Captcha
ADRESA ZAMESTNANIA
KONTAKTY
KONTAKTNÁ OSOBA
(vypľnte len v prípade, ak kontaktnou osobou nie je rodič)

Babylonská škola

Dieťa aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Viac informácií
logo