Babylonský Tábor

Graduation Cuties Celementines
0 komentárov


Babylonská hymna
Hymna 2020 - Dva roky prázdnin
Hymna 2019 - Kniha džunglí
Hymna 2018 - Malý princ
Hymna 2017 - Alica v krajine zázrakov
Hymna 2016 - Rozprávky bratov Grimmovcov
Hymna 2015 - Jánošík
Hymna 2014 - Peter pan
Hymna 2013 - Nekonečný príbeh
Hymna 2012 - Pipi Dlhá Pančucha
Hymna 2011 - Guliverove cesty
Hymna 2010 - Andersenove rozprávky
Hymna 2009 - Zlobraci
Hymna 2008 - Cirkus BaByloN
Hymna 2007 - Kráčame históriou
Hymna 2006 - Protiklady
Hymna 2005 - Cestujeme svetom

Babylonská škola

Dieťa aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Viac informácií
logo