Škola v prírode

Graduation Cuties Celementines
0 komentárov

Viac informácií o Babylonskej Škole získate: 

Mgr. Marcela Králiková, PhD. 

maca@detskybabylon.sk 

t.č. 0902 370 754 

Babylonská škola

Dieťa aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Viac informácií
logo