Fotogaléria

  >>  Fotogalérie   >>  Babylonský denný tábor

17.8.-21.8.2015

Kde: -   /   Kedy: 17.8.-21.8.2015   /   Téma: "-"

Babylonská škola

Dieťa aktívne pracujúce v lektorom navodenom a riadenom zážitkovom procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje. Buduje si svoje postoje k svetu a životu a spoznáva zákonitosti života. Babylonská Škola v prírode prostredníctvom intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka.

Viac informácií
logo